Przydatne informacje

Dni wolne od zajęć

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Przydatne informacje > Dni wolne od zajęć
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2022 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

11 stycznia 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin zawodowy)

13 marca 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól

2 maja 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól

4 maja 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól (pisemny egzamin maturalny)

5 maja 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól (pisemny egzamin maturalny)

8 maja 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkól (pisemny egzamin maturalny)

2 czerwca 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin zawodowy)

5 czerwca 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół (pisemny egzamin zawodowy)

9 czerwca 2023 roku - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich typach szkół

 

<