Przydatne informacje

Zgubiłem legitymację. Co robić?

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Przydatne informacje > Zgubiłem legitymację. Co robić?

Duplikaty dokumentów

Za wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie wysokość opłat wynosi:

·        za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 PLN,

·        za wydanie duplikatu legitymacji szklonej – 9,00 PLN,

·        za wydanie duplikatu zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego– 9,00 PLN,

 

II. Opłaty należy wnieść na konto bankowe szkoły:

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3

VeloBank S.A.

33 1560 0013 2015 2803 6434 0001

w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko osoby, dla której wystawiony będzie duplikat

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.pdf

<