Rodzic

Skład Rady Rodziców

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Rodzic > Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca RR: Beata Janczak

Z-ca Przewodniczącej RR: Maria Stuczyńska
Skarbnik RR: Magdalena Stankowska
Sekretarz RR: Agnieszka Kogutek
Członek RR: Arkadiusz Malant
<