Dla kandydata

Rekrutacja - co, jak i kiedy?

ZSGE > Dla kandydata > Rekrutacja - co, jak i kiedy?

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia   (wyniki 22 lipca) proszeni są  o złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia z OKE (wynik egzaminu ósmoklasisty)

- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

- kwestionariusz ucznia

- zgoda na publikację wizerunku

- oświadczenie rodzica dotyczące udziału w lekcjach religii/etyki.

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do szkoły.

 

Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek:

TECHNIKUM

technik mechatronik

technik elektronik

technik elektryk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik pojazdów samochodowych


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

elektryk

mechanik pojazdów samochodowych

proszeni są o odbiór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy  (sekretariat uczniowski pok. 46 B)

Informacja w związku z naborem do klas Mistrzostwa Sportowego

Próby sprawności fizycznej do klas Mistrzostwa Sportowego w związku

z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 będą przeprowadzone:

 

Piłka nożna dziewczątw dniu 02.06.2021 r. o godz.13.00 na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego ul. Podwale 1 w Koninie.

Szermierkaw dniu 02.06.2021 r.o godz.15.00 na boisku szkolnym w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych ul. Bydgoska 2a