Organizacja szkoły

Pedagog

Agnieszka Drążek

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.30-15.45 (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Wtorek 10.40-16.35 (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Środa 13.20-17.25 (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Czwartek 8.00-10.40, 11.25-12.55 (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Piątek 8.00-9.40 (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Jolanta Czajka

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00-11.25, 13.25-17.25 (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Wtorek 8.00-17.25 (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Środa 8.00-15.00 (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Czwartek 10.25-11.25, 12.20-14.10 (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Piątek 8.00-14.35 (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Zadania pedagoga

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów (§29.1).
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów (§29.2).
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
 • Podejmowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpraca z organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania uczniów
DROGI UCZNIU/UCZENNICO!!!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

 • Nie radzisz sobie z nauką,
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • Nie potrafisz porozumieć się z zespołem klasowym lub nauczycielem,
 • Masz kłopoty w domu i chcesz o tym porozmawiać,
 • A może chcesz podzielić się z nami swoją radością i sukcesem?
 • Chcesz pomóc innym i nie wiesz jak tego dokonać?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się pochwalić?

Przyjdź lub napisz do nas  pedagogzsge@wp.pl

Zapraszamy do współpracy rodziców!!!

Wspólnie będziemy szukać rozwiązań trudnych sytuacji i wspierać aktywnie życie Waszych dzieci.

<