Organizacja szkoły

Pedagog

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym uruchomione zostają w naszej szkole dyżury pedagogów, którzy są gotowi wesprzeć zainteresowanych uczniów i rodziców w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa.

Dyżury będą się odbywały w gabinetach pedagogów przy ul. Bydgoskiej i ul. Wyszyńskiego według następującego harmonogramu:

Beata Marszał - poniedziałek 12:00-14:00 ul. Wyszyńskiego

Agnieszka Drążek - 8:45-10:45 ul. Wyszyńskiego

Jolanta Czajka - wtorek 14:25-16:25 ul. Bydgoska

Agnieszka Drążek (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00-12.05

Wtorek 9.40-12.20, 13.05-17.30

Środa 8.00-12.20

Czwartek 9.40-10.40 (ul. Bydgoska)

Piątek 8.45-9.40, 10.25-15.00

Beata Marszał (budynek przy ul. Wyszyńskiego)

Godziny pracy

Poniedziałek 9.40-13.10, 15.10-17.30

Środa 15.45-16.45

Czwartek 15.00-17.30

Piątek 15.00-16.40

Jolanta Czajka (budynek przy ul. Bydgoskiej)

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00-11.30

Wtorek 9.40-14.05, 15.10-16.35

Środa 10.25-14.55

Czwartek 8.00-13.05 (ul. Wyszyńskiego)

Piątek 8.50-11.25, 12.25-13.05

Zadania pedagoga

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów (§29.1).
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów (§29.2).
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
 • Podejmowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpraca z organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania uczniów
DROGI UCZNIU/UCZENNICO!!!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

 • Nie radzisz sobie z nauką,
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • Nie potrafisz porozumieć się z zespołem klasowym lub nauczycielem,
 • Masz kłopoty w domu i chcesz o tym porozmawiać,
 • A może chcesz podzielić się z nami swoją radością i sukcesem?
 • Chcesz pomóc innym i nie wiesz jak tego dokonać?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się pochwalić?

Przyjdź lub napisz do nas  pedagogzsge@wp.pl

Zapraszamy do współpracy rodziców!!!

Wspólnie będziemy szukać rozwiązań trudnych sytuacji i wspierać aktywnie życie Waszych dzieci.

<