Uczeń

Projekty realizowane w szkole

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Uczeń > Projekty realizowane w szkole

Projekt „Europa otwarta na zawodowców"

Projekt "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"

Projekt "Konińska Kuźnia Zawodowców"

<